W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA PRZYPOMINAMY NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DLA UCZESTNICZĄCYCH WE MSZACH ŚWIĘTYCH:

  1. Wszystkich obecnych na mszy świętej obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos. Maseczki można zdjąć na czas przyjmowania Komunii świętej.
  2. Według rozporządzenia księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Komunię świętą można przyjmować w sposób tradycyjny – do ust, lub można przyjmować „na rękę”. Należy to jednak czynić z wielką pobożnością i wiarą. Przypominamy, że należy położyć jedną dłoń na drugiej, a po otrzymaniu Komunii świętej w obecności kapłana dwoma palcami włożyć Ją sobie do ust. Nie wolno z Komunią świętą w ręce odchodzić do ławki lub przemieszczać się w inne miejsce w kościele lub wychodzić na zewnątrz kościoła.
  3. Osoby, które obawiają się zarażenia podczas przyjmowania Komunii świętej na rękę po innych, którzy przyjmowali Ją do ust, niech przychodzą do Komunii świętej do ambonki przed ołtarzem. Wówczas otrzymają Komunię świętą jako pierwsi.
  4. Wszystkich prosimy o gorącą modlitwę o oddalenie epidemii. W tej intencji przed błogosławieństwem będziemy śpiewać Suplikacje, prosząc o Boże Miłosierdzie.