Historia Parafii

Wieś Rączna przez wiele wieków należała do Opactwa Tynieckiego. Później została przyłączona do parafii w Liszkach. W latach 1960-1972 proboszczem parafii Liszki był ks. kanonik Adolf Baścik.
Z przybyciem ks. Baścika zaczęto odprawiać Msze Św. niedzielne w Kaplicach w Jeziorzanach i Rącznej na przemian co drugą niedzielę. Za jego czasów zawiązał się pierwszy Komitet Budowy Kościoła w Rącznej.

W roku 1970 Rącznianie za sugestią księdza proboszcza Adolfa Baścika i właścicielki kapliczki zbudowali podmurówkę pod zadaszenie przed Kapliczką, która została zbudowana przez rodzinę Gruców (Posmysiów) najprawdopodobniej w 1929 roku na ich własnym polu. Władze państwowe wstrzymały prace przy budowie.
Do Rącznej przybył kardynał Karol Wojtyła 24 maja 1971 r., aby wesprzeć mieszkańców w zamiarze budowy kościoła. Przy kapliczce kardynał Wojtyła spotkał się z mieszkańcami. 

W roku 1972 ks. proboszcz Adolf Baścik został przeniesiony do parafii Wilkowice gdzie zmarł 10.08.1972 r. Następcą został ks. prałat Jan Sala.

Rącznianie ze względu na dużą odległość do kościoła parafialnego w Liszkach starali się o pozwolenie na budowę kościoła w Rącznej. Po dużych trudach decyzję taką otrzymali. 18 kwietnia 1982 roku odbyło się poświęcenie placu pod budowę kościoła, którego dokonał sługa Boży ks. biskup Jan Pietraszko.

Od maja 1982 zamieszkał na stałe w Rącznej ks. Stanisław Bąk, wikariusz z Liszek, jako pierwszy proboszcz parafii Najświętszego Sera Pana Jezusa.

17 października 1982 kardynał Franciszek Macharski poświęcił i wmurował kamień węgielny budującego się Kościoła.

  

  

Pierwszą Pasterkę jeszcze w nie poświęconym Kościele odprawił rodak ks. Stanisław Mól SJ w dniu 25 grudnia 1984.

W dniu 10 listopada 1985 roku nastąpiło pierwsze poświęcenie Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rącznej. Budowa Kościoła postępowała nadal, równocześnie postępowała budowa Kościoła w okolicznej wsi Jeziorzany. Parafia w Jeziorzanach otrzymała tytuł Miłosierdzia Bożego.

Od dnia 2 marca 1986 roku jesteśmy parafią – Dekret Nr 513.

Parafia to nie tylko budynek, ale wspólnota wiernych, rodzina Boża. Jest wspólnotą eucharystyczną, czyli zdolną do sprawowania Eucharystii. Parafia to własne tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, to tytuł Kościoła i Patron parafii, to własny proboszcz.

Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Stanisław Bąk 2 marca 1986 roku, a w roku 1987 parafia ma już własną pieczątkę.

W dniu 2 października 1994 roku odbyła się konsekracja świątyni dokonana przez kardynała Franciszka Macharskiego.

Cmentarz parafialny na południe od kościoła założony w roku 1988r.

PROBOSZCZ

ks.  Jacek Strzelecki E.c.

wyśw. 1988 

Kontakt:

Rączna 400, 32-060 Liszki

tel./fax 501-272-020

 

Kancelaria Parafialna:
codziennie po Mszy św.
email: 

kancelaria@parafiaraczna.pl

Odpust:

Najświętszego Serca
Pana Jezusa 
Rok Erygowania Parafii: 1986

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rącznej
Rączna 400, 32-060 Liszki,

Konto bankowe parafii:  42 8591 0007 0210 0400 1108 0001

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Liszki