Dotychczasowe ograniczenia liczy wiernych w polskich kościołach do pięciu obowiązywało do Wielkiej Soboty, 11 kwietnia. Obecnie zostało przesunięte do 19 kwietnia.

Oznacza to, że wewnątrz świątyni w czasie Świąt Wielkiej Nocy i później, do 19 kwietnia, w czasie mszy, nabożeństw, czy indywidualnej adoracji może być maksimum pięcioro wiernych, nie licząc kapłanów i służby liturgicznej ołtarza.