SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW/ ROZCHODÓW

ZA OKRES 01- do 15.10.  2022

 

 

PRZYCHODY :                                              78 423,65   zł

ROZCHODY :                                                56 340,46   zł

KONTO BANKOWE :                                     143 189,47   zł

 

STAN FINANSÓW NA DZIEŃ 15.10.2022 r.

165 272,66   zł

GŁÓWNE WYDATKI I  PRACE WYKONANE w ROKU 2022

ZAKUP OLEJU na SEZON GRZEWCZY 2021/2022                             17 940,00 zł

MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH                                           42 500,00 zł

WYKONANIE MONITORINGU W KOŚCIELE I PLERBANII                 21 000,00 zł

WYKONANIE SZAF DO KANCELARII I PLEBANII                               13 350,00 zł

Opłata notarialna tytułem przepisania z Parafii Liszki do Parafii Rączna własności działek na których znajduje się Kościół i Plebania                                            4 286,68  zł

WYKONANIE OGRODZENIA PLEBANII                                                1 195,00 zł