41 PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA NA JASNĄ GÓRĘ 

6-11.08.2021

 1. W kolejnym roku pandemii w Polsce pielgrzymować będziemy do Jasnogórskiej Pani i prosić o Jej wstawiennictwo i łaski dla naszego kraju, całego świata i dla nas samych. Trudne okoliczności aktualnej sytuacji jeszcze bardziej powinny wzmocnić naszą modlitwę do Boga. Historia zaś wskazuje, że wiele razy w najbardziej trudnych chwilach ludzie zwracali się w modlitwie do Pana Boga i została ona wysłuchana.
 2. Z tego miejsca pragniemy zaprosić na tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę razem z Członem VI Skawińsko-Czernichowskim, grupą 3 Liszki. W tym roku, mimo Pandemii Pielgrzymka odbędzie się w planowanym terminie na obowiązujących zasadach sprzed okresu Pandemii z zachowaniem wszelkich panujących rygorów sanitarnych.
 3. Grupa 3 „Niebieska”, Członu Skawińsko-Czernichowskiego wyruszy tradycyjnie 7 sierpnia z Parafii pw. Św. Mikołaja w Liszkach. Bliższe informacje organizacyjne podczas zapisów na pielgrzymkę.
 4. 4. Obecnie obowiązujące przepisy sanitarne umożliwiają pielgrzymować w naszej grupie osobom zaszczepionym, oraz dodatkowo 100 osób niezaszczepionych, zatem liczba osób jest ograniczona!
 5. Podczas zapisów na pielgrzymkę, należy przedstawić potwierdzenie odbycia pełnego cyklu szczepień dowolną szczepionką.
 6. Zapisy odbędą się w Liszkach, w sali teatralnej przy plebanii, w następującym harmonogramie:

1.08.2021 r. (niedziela) po Mszach Świętych o godzinie 7.00 / 8.30 / 10.00 / 11.30 / 16.00

5.08.2021 r. (czwartek) po Mszy Świętej o godzinie 18.00

6.08.2021 r. (piątek) po Mszy Świętej o godzinie 18.00

Koszt:

– 100 zł wpisowe (dzieci do końca szkoły podstawowej 50 zł)

– 25 zł koszulka grupy 3

– 30 zł autokar powrotny do Liszek lub do Czernichowa

 1. Msze święte – zgodnie z zasadami panującymi w danym kościele na trasie pielgrzymki.
 2. Noclegi: każda wspólnota nocuje w innych miejscowościach, wioskach, – główna forma zakwaterowania – jednoosobowe namioty, – zakwaterowanie w szkole, remizie, domu kultury
 3. Wyżywienie: każdy pielgrzym sam zabezpiecza się w tym zakresie i korzysta z obiektów na trasie, zapewniamy możliwość zakupu przez pielgrzymów chleba i wody mineralnej.
 4. Aspekty sanitarne podczas pielgrzymki: korzystamy z środków ochrony osobistej, maseczki, środki do mycia i dezynfekcji powierzchni, prowadzimy segregacje odpadów, dezynfekowane będą wszystkie samochody pielgrzymki, samochody bagażowe i miejsca noclegowe w szkołach, zostaną zabezpieczone toalety sanitarne dla wspólnot.
 5. Poszukujemy osób chętnych do pełnienia funkcji podczas pielgrzymki: kierowcy, technicznego, muzycznych, porządkowych, bagażowych.

„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy…”

Módlmy się w tym wyjątkowym czasie, w sposób szczególny za organizatorów PPK na Jasną Górę oraz za księży przewodników, a zwłaszcza za nowego księdza przewodnika Naszego członu Księdza Rafała.

Organizatorzy Grupy 3 z Liszek wraz z Księdzem Dziekanem Władysławem Szymoniakiem

PPK na Jasną Górę